Dette er en historie om 4 mennesker kalt ALLE, NOEN, ENHVER og INGEN.! 🤔🤔🤔

Det var et veldig viktig arbeide som skulle gjøres, og ALLE var sikker på at NOEN skulle gjøre det. 

ENHVER kunne ha gjort det, men INGEN gjorde det.

NOEN ble sinte på grunn av dette, for det var ALLES jobb. 

ALLE trodde ENHVER kunne utføre det, men INGEN forstod at ALLE ikke ville gjøre det. 

Det endte med at ALLE bebreidet NOEN da INGEN gjorde hva ENHVER kunne ha gjort…….🤔🤔🤔

#alle #noen #enhver #ingen

6 kommentarer

Siste innlegg